Vi arbetar efter att ständigt utveckla företaget och våra anställda med både kvalité på själva arbetet såväl som maskinerna vi använder. Med kunnig personal och moderna maskiner kan vi uppnå så liten klimatpåverkan som möjligt. Det är idag höga krav på vår fordonspark för att klara miljömålen och det är ett krav från vår sida att se till at de uppnås.


Utöver högkvalitativa maskiner som minimerar klimatpåverkan eftersträvar vi en personlig service som innebär flexibilitet, att snabbt komma till beslut och därmed korta ned  leveranstiderna. Med detta ämnar vi att bidra till minskat svinn och onödiga kostnader. Kostnader som också innebär onödiga utsläpp.

solcell


Att underhålla ett åkeri kräver mycket energi, så vi valde att låta Elskarven installera grön el i form av solceller. Solcellerna driver nu hela vårt garage i Bruksvallarna.Förnybar diesel

Vi tankar våra pistmaskiner med HVO 100, förnybar diesel. Fordon som drivs med HVO 100 ger mindre klimatpåverkan än en elbil, räknat att en elbil drivs av en mix av energikällor, så som kol, gas, sol, vind, vatten och kärnkraft.
Vår ambition är att hela vår maskinpark ska köras med så låg klimatpåverkan som möjligt.